Duyurular10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü

Duyuru tarihi: 10 Kasım 2019

Hayatta mûsikî lâzım değildir. Çünkü, hayat mûsikîdir. Mûsikî ile alâkası olmayan mahlûkat insan değildir. Eğer mevzubahs olan hayat, insan hayatı ise, mûsikî behemehal vardır. Mûsıkîsiz hayat zaten mevcut olamaz. Mûsikî hayatın neş’esi, ruhu, süruru ve her şeyidir. Yalnız mûsikînin nev’i şayan-ı mütâlaadır.

10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü


Ata’mızı, aramızdan ayrılışının 81. yılında özlemle anıyoruz.

İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu


İstanbul Filarmoni Derneği
Faruk Erengül 2020 Ulusal Kontrbas Yarışması

Duyuru tarihi: 18 Eylül 2019

iFD Faruk Erengül 2020 Ulusal Kontrbas Yarışması

İstanbul Filarmoni Derneği – Faruk Erengül Müzik Yarışması, 13-17 Nisan 2020 tarihleri arasında, kontrbas dalında yapılacaktır.

Gerekli bilgilere, Derneğimizin internet sayfalarındaki yarışma sekmesi altında ulaşabilirsiniz.

İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu