Duyurular

İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ – OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI

 

İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu, 23.04.2018 tarihinde Dernek merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen konuları görüşüp karar altına almıştır:

  1. Dernek Olağan Genel Kurulu birinci toplantısının 19.05.2018 saat 14:00’te;
  2. Toplantı yeter sayısının bulunamaması halinde, ikinci toplantının 26.05.2018 saat 14:00’te aşağıda belirtilen gündemle yapılmasına,

karar verilmiştir.

 

GÜNDEM:

 

1- Açılış ve saygı duruşu, toplantı yeter sayısının tespiti.

2- Toplantı Divan Heyetinin oluşturulması. Divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.

3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi.

4- Denetim Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi.

5- Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, görüşülmesi.

6- Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun, faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin oya sunulması.

7- Yeni dönem için Bütçenin okunması, görüşülmesi ve onaylanması için oya sunulması.

8- Yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi.

9- Yeni Denetim Kurulunun seçilmesi.

10- Yeni Onur Kurulunun seçilmesi.

11- Dilekler, temenniler ve kapanış.

 

TOPLANTI ADRESİ:

ANTONİNA TURİZM HARBİYE OFİSİ (Kenter Tiyatrosu üstü)

HALASKARGAZİ CAD. NO:9 KAT:1 HARBİYE İSTANBUL

BİLGİ İÇİN TELEFON: 0533 294 87 48 ( RİFAT KAYRAL )