Evren Büyükburçlu Erol, Piyano

Müzisyen bir aileden gelen Evren Büyükburçlu Erol İstanbul’da doğdu. Müziğe çok küçük yaşlarda ilgi duydu. İlkokulu bitirdikten sonra Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Piyano Bölümü’nü kazandı. Prof. Metin Öğüt’ün öğrencisi olarak 1998 yılında Lisans eğitimini birincilikle, 2000 yılında Yüksek Lisansını “pekiyi” derece ile tamamladı. Oda müziğinde Prof. Judith Uluğ, Prof. Reşit Erzin, Prof. Suna Erel, Prof. Gönül Gökdoğan ve Prof. Seher Tanrıyar ile çalıştı.
Piyano, oda müziği ve Türk bestecileri repertuvarı son derece geniş olan müzisyen, yurt içinde birçok önemli konser merkezinde (Süreyya Operası, Kültür Üniversitesi Akın Güç Oditoryumu, Cemal Reşit Rey Konser Salonu, Atatürk Kültür Merkezi, Yıldız Teknik Üniversitesi Oditoryumu, Aksanat, Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı, Dolmabahçe Sarayı, Avusturya Kültür Ofisi, İtalyan Kültür Merkezi, Kars Kafkas Üniversitesi Devlet Konservatuvarı, İstanbul Teknik Üniversitesi Taşkışla Kampüsü, Kocaeli Üniversitesi, Galatasaray Üniversitesi, İzmir Kültür Sanat vb.) ve yurt dışında Tunus, Bulgaristan ve Viyana’da sayısız konserler verdi. Fahrettin Kerimov yönetiminde Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Orkestrası eşliğinde Franz Liszt’in Macar Fantezisi’ni, Arif Melik Aslanov yönetimindeki İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ve Emin Güven Yaşlıçam yönetimindeki Çukurova Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde Çaykovski I. Konçertosu’nu yorumladı.
G. Heimowski, Hüseyin Sermet, Vedat Kosal, Christoph Ritter, Kai Wessel’in master kurslarını ve Uelt Wiget’in “20. Yüzyıl Müziği” seminerine aktif olarak katıldı. Bariton Prof. Mesut İktu’nun 2010 yılında çıkan “Türk Ezgileri” CD kaydında yer aldı. Konser kariyerine solist ve oda müziği repertuarı üzerine devam etmekte olan Evren Büyükburçlu Erol, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Sanatta Yeterlik programını Prof. Hülya Tarcan’ın sınıfında başarı ile tamamlamıştır; aynı zamanda Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuvarı’nda Doktor Öğretim Üyesi olarak çalışmaktadır.