İstanbul Filarmoni Derneği’nin resmi internet sayfasına hoş geldiniz.
iFD 76 Yaşında!


Derneğimizin banka hesap bilgilerine Banka Hesap Bilgileri sayfamızdan ulaşabilirsiniz.Sınav Kurulu Tarafından İlan Edilen Orkestra Partileri

 

 Duyuru tarihi: 16 Ağustos 2021

Odisyon Keman

Odisyon Viyola

Odisyon Çello

Odisyon Kontrbas

 


İstanbul Filarmoni Derneği’nden Duyuru

 

 Duyuru tarihi: 01 Temmuz 2021

İFOO SINAV BAŞVURU FORMU
Değerli müzisyenler, İFOO Müzisyen Sınavı başvuru formuna (Türkçe) aşağıdaki linkten
ulaşabilirsiniz;
https://forms.gle/2vsxkJJMo8LyWUvb7

Dear musicians, You can reach the IFOO Musician Exam application form (English) from the
link below;
https://forms.gle/D2v9kAvFMpUaGvXaA

İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ – SANAT ETKİNLİKLERİ KOORDİNATÖRÜ
BAŞVURU FORMU
Değerli adaylar, İstanbul Filarmoni Derneği – Sanat Etkinlikleri Koordinatörü iş başvuru
formuna aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz;
https://forms.gle/c3VKvN6GXMAn3fzB8

 

 İstanbul Filarmoni Derneği’nden Sanatçı Sınav Duyurusu

 Duyuru tarihi: 23 Haziran 2021

İstanbul Filarmoni Derneğince, bünyemizde bulunan İstanbul Filarmoni Oda Orkestrası’nın 2021 / 22 sezonu konserlerinde görev yapmak üzere aşağıda belirtilen branş ve sayıda sanatçı alınacaktır:

1, Başkemancı

1, Başkemancı yardımcısı

5, 1. Keman orkestra üyesi

1, 2. Keman Grup Şefi

4, 2. Keman orkestra üyesi

1, Viyola Grup Şefi

2, Viyola orkestra üyesi

1, Viyolonsel Grup Şefi

2, Viyolonsel orkestra üyesi

1, Kontrabas Grup Şefi

1, Kontrabas orkestra üyesi

A-GENEL ŞARTLAR:

1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,

2- Öğrenim durumu ve mesleki kariyeri kapsayan fotoğraflı özgeçmiş.

 

B- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:

Başvuru formu derneğimizin www.istanbulfilarmoni.org internet adreslerinden temin edilebilecektir.

Adayların, başvuru formunu doldurarak sinav@istanbulfilarmoni.org  e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi 1 Eylül 2021 tarihi saat 17:00’dir. Bu tarihten sonraki başvurular, kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır

 

C- İSTENİLEN BELGELER:

1-Keman (Orkestra), viyola, viyolonsel (çello), kontrbas, çalgı branşları için, Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu, yada öğrenci durum belgesini veya özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği;

2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.

3- Kurum internet sayfasında yer alan başvuru formu (güncel vesikalık fotoğraflı).

 

D- ÖZEL KOŞULLAR:

1- Adayların kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur. Jüri eşlikçi piyanist temin edecektir; isteyen adaylar kendi piyanistleri ile sınava katılabilirler.

2- Adayların sınava, sınavda çalacakları eserlerle ilgili repertuar listesini getirmeleri zorunludur.

 

E- SINAV YERİ:

Sınav yerinin duyurusu daha sonra yapılacaktır

 

F- SINAV TARİHLERİ:

Sınavlar, 15 – 16  Eylül 2021 tarihleri arasında saat 10:00’da başlayacak olup, sınavlara yapılacak başvuru sayısına göre; sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün sınava girecekleri www.istanbulfilarmoni.org   adresinde ilan edilecektir.

Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda talep edilen repertuarın listesi ve sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği belgelerin asıllarını (Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş, Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formunun ıslak imzalı aslı, adli sicil kaydı belgesi) ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Adayların aday numarası sırasına göre sınava girmeleri gerekmektedir.

 

 

G- SINAV ŞEKLİ:

Kabul sınavı jürinin adayları, adayların da jüriyi görmeyecek şekilde perde arkası sınav olarak yapılır. Perde arkası olmadığı takdirde kameralı sistemle sınav yapılır. Adaylar akortlarını sınav mahallinde yapamazlar-yaptığı takdirde jüri tarafından sınavdan men edilir. Kabul sınavı 2 aşamadan oluşur. Sınav için gerekli piyanist İstanbul Filarmoni Derneği tarafından organize edilir. İsteyenler kendi eşlikçileriyle de çalabilir. Sorulacak orkestra partileri İstanbul Filarmoni Derneği web sitesi üzerinden bir ay önce ilan edilir.

Kabul sınavını geçen adaylar, İFD tarafından mülakata davet edilir. Mülakat YK Başkanı ve Sanat Yönetmeni tarafından yapılır. Sınav sonuçları İFD tarafından İFD kurumsal internet sayfasından (www.istanbulfilarmoni.org) ve sosyal medya mecralarından ilan edilir. İFD sınavı kazanan adaylarla bir yıllık sözleşme imzalar. Deneme süresi sonunda sanatçının sözleşmesi belirlenecek süre için yenilenebilir.  İlgili çalgı grubunun ihtiyaç fazlası olduğu takdirde, sanatçılar sezon içerisindeki ihtiyaca göre kullanılacak yedek listeye girerler.

 

Orkestra kabul sınavlarına giren adaylar şu eserleri hazırlamak zorunluluğundadırlar:

 

 

İFD sınavı kazanan adaylarla bir yıllık sözleşme imzalar. Ertesi yıl ve ondan sonraki yıllarda sözleşme yenilenir. İFOO’nın sınavını bir kez kazanmış adaylar daha sonraki sözleşme yenilemesinde yeniden sınava girmeleri gerekmez. İlgili çalgı grubunun ihtiyacından fazla olduğu takdirde sezon içerisindeki ihtiyaca göre kullanılacak yedek listeye girerler.

Orkestra kabul sınavlarına giren adaylar şu eserleri hazırlamak zorunluluğundadırlar:

 

Keman 1. aşama:

 1. a) W.A. Mozart: 3, 4, veya 5 numaralı Keman Konçertolarından biri (kadans ile birlikte).
 2. b) J.S. Bach: Solo Keman için Sonat ve Partitalardan bir hızlı ve bir ağır bölümün tamamı. (aday tarafından belirlenecektir).
 3. c) Sınav Kurulu tarafından ilan edilecek orkestra partileri.

 

Keman 2. aşama:

 1. a) Romantik veya Modern dönemden bir büyük konçerto
 2. b) Sınav kurulunun seçeceği orkestra partileri ve gerekli görüldüğü taktirde eser deşifre etmek.

 

Viola 1. aşama:

 1. a) F. A. Hoffmeister veya C. P. Stamitz Viyola Konçertolarından biri (kadans ile birlikte).
 2. b) Romantik veya Modern dönemden bir büyük konçertonun ilk bölümü (kadans ile birlikte)
 3. c) J.S. Bach: Çello Süitlerinden bir Prelude ve bir Sarabande’nin tamamı (aday tarafından belirlenecektir).
 4. d) Sınav Kurulu tarafından ilan edilecek orkestra partileri.

 

Viola 2. aşama:

 1. a) Romantik veya Modern dönemden bir büyük konçerto
 2. b) Sınav kurulunun seçeceği orkestra partileri ve gerekli görüldüğü taktirde eser deşifre etmek.

 

Çello 1. aşama:

 1. a) J. Haydn: Re Majör veya Do Majör Çello Konçertosu (kadans ile birlikte).
 2. b) J.S. Bach: Çello Süitlerinden bir bölümün tamamı (aday tarafından belirlenecektir).
 3. c) Sınav kurulunun seçeceği orkestra partileri.

 

Çello 2. aşama:

 1. a) Romantik veya Modern dönemden bir büyük konçerto.
 2. b) Sınav kurulunun seçeceği orkestra partileri ve gerekli görüldüğü taktirde eser deşifre etmek.

 

Kontrbas 1. aşama:

 1. a) F. A. Hoffmeister, J. M. Sperger, J. B. Vanhal Kontrbas Konçertolarından biri (kadans ile birlikte).
 2. b) J.S. Bach: Çello Süitlerinden bir bölümün tamamı (aday tarafından belirlenecektir).
 3. c) Sınav kurulunun seçeceği orkestra partileri.

 

Kontrbas 2. aşama:

 1. a) Romantik veya Modern dönemden bir büyük konçerto.
 2. b) Sınav kurulunun seçeceği orkestra partileri ve gerekli görüldüğü taktirde eser deşifre etmek

 

 


 


 

 Duyuru tarihi: 12 Mart 2021

Değerli Üyelerimiz,

Derneğimizin Olağan Genel Kurulu 27 Mart 2021 tarihinde Ergenekon Mahallesi, Halaskargazi Caddesi, No: 9/1 Harbiye, Şişli adresindeki Antonina Turizm ve Seyahat Hizmetleri A. Ş. ofisinde, 11:00 – 13:00 saatleri arasında, aşağıdaki gündemle yapılacaktır.

27 Mart 2021 tarihli toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde ikinci toplantı, 10 Nisan 2021 Cumartesi günü, 19 Mayıs Mahallesi, Halaskargazi Caddesi, No: 168, Şişli adresinde bulunan Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi’nde 11:00 – 13:00 saatleri arasında aynı gündemle yapılacaktır.

Gündem:

 1. Açılış.
 2. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunması.
 3. Divan kurulu seçimi (1 Başkan ve 2 Üye) ve Divan Kuruluna toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.
 4. Açılış konuşması.
 5. Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması ve raporun görüşülmesi.
 6. Denetim Kurulunun Faaliyet raporunun okunması ve görüşülmesi.
 7. Bilanço ve gelir tablolarının okunması ve görüşülmesi.
 8. Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi.
 9. Tüzük Değişikliği ve diğer önerilerin görüşülmesi.
 10. Yeni iki yıllık dönem için bütçenin okunması, görüşülmesi ve oya sunulması.
 11. Yeni Yönetim Kurulunun seçilmesi.
 12. Yeni Denetim Kurulunun seçilmesi.
 13. Yeni Onur Kurulunun seçilmesi.
 14. Dilekler ve temenniler.
 15. Kapanış.
iFD Olağan Genel Kurul – Birinci Toplantısı
Tarih: 27 Mart 2021 Cumartesi
Saat: 11:00 – 13:00
Yer: Antonina Turizm ve Seyahat Hizmetleri A. Ş.
Adres: Ergenekon Mahallesi, Halaskargazi Caddesi, No: 9/1 Harbiye, Şişli, İstanbul

iFD Olağan Genel Kurul – İkinci Toplantısı
(Birinci toplantıda çoğunluk sağlanamadığı taktirde yapılacaktır)
Tarih: 10 Nisan 2021 Cumartesi
Saat: 11:00 – 13:00
Yer: Cemil Candaş Kent Kültür Merkezi
Adres: 19 Mayıs Mahallesi, Halaskargazi Caddesi, No: 168 Şişli, İstanbul

Değerli Üyelerimize saygıyla duyururuz.

İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu


 

 Duyuru tarihi: 20 Kasım 2020

Değerli Üyelerimiz ve Sanatseverler,

İçinde bulunduğumuz Covid19 Pandemisinin olağan dışı koşulları sonucu, sivil toplum kuruluşlarının (dernek vakıf) genel kurulları ve sivil toplum kuruluşlarının eğitimler dahil insanları toplu olarak bir araya getiren her türlü toplantı ve faaliyetlerinin 3. Kez ve en son 1 Aralık tarihine kadar ertelenme kararını bildiren İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi doğrultusunda, 14 Mart tarihli son konserimizden bu yana tüm etkinliklerimizi iptal etmek zorunda kaldık.

 • Bu bağlamda:
 • 13-17 Nisan 2020’de Kontrbas dalında yapılması planlanan 3. İFD-Faruk Erengül Müzik Yarışması,
 • Mayıs Ayı içinde kanunen yapmamız gereken Seçimli Genel Kurulumuzu,
 • Bu yıl 75. Yılını kutlayan İFD Yönetim Kurulu kararıyla; Derneğimizin değerli Üyesi, Geçen Dönem Başkan Yardımcımız Sayın Cihat Aşkın‘a “75. Yıl Onur Ödülü” takdimini,
 • Ve konserlerimizi gerçekleştiremedik.

Seçimli Genel Kurulumuzu yeniden erteleme olmaması halinde, Aralık ayında Dernekler Kanununda belirtilen takvime göre yapacağız.

75. Yıl Gala Konserimizi ise, olanaklar elverdiği takdirde (seyircili veya online olarak) kurucumuz Cemal Reşit Rey‘in adını taşıyan CRR Konser Salonu’nda 28 Aralık’ta gerçekleştireceğiz.

75. Yıl Onur Ödülü’nü değerli Keman Sanatçımız Sayın Cihat Aşkın’ın takvimine uygun olması halinde 28 Aralık’ta, aksi takdirde 2021 yılında takdim edecek; Yarışmamızı ise gerekli şartların oluşması halinde yine 2021 yılı içinde yapacağız.

İşsiz Müzisyenlere Destek Bağışı dışında kalan aidat, diğer bağış ve diğer bireysel veya kurumsal mali ödemeleri lütfen diğer banka hesaplarımıza yapınız.

Ayrıca Sanata ve Sanat Kurumlarına yaptığı destekle öne çıkan Antonina Turizm’in, ünlü sanatçımız Balkan Naci İslimyeli’ye yaptırdığı resimlerden oluşan ve numaralı olarak satışa çıkan sanatsal ve koleksiyon değeri yüksek Covid 19 Maskelerinden elde edilen gelirin %10’u da iki kurum arasında yapılan görüşmeler sonucu bu fona aktarılmaktadır. Konuyla ilgilenenler aşağıdaki linkten detaylı bilgi edinebilirler. Bu bağlamda sanata ve sanatçıya yaptıkları destek adına, Antonina Turizm Yöneticilerine de teşekkürü borç biliriz.

Freskolar - antrasit, Balkan Naci İslimyeliFreskolar - kırmızı, Balkan Naci İslimyeliFreskolar - kırmızı, Balkan Naci İslimyeliFreskolar - kırmızı, Balkan Naci İslimyeliSanatçının Günlüğü, Balkan Naci İslimyeliPentimentolar (Gece Yüzleri), Balkan Naci İslimyeliSaklama kesesi, Balkan Naci İslimyeliCovid19 Maskeleri

Covid19 Maskeleri hakkında bilgi için tıklayınız.

Sağlıklı güzel günler dileriz.

20 Kasım 2020 tarihli Pandemi Süreci Bilgilendirmesi DuyurusuSaygılarımızla,

İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu


 

 Duyuru tarihi: 15 Mart 2020

Değerli Üyelerimiz ve Sanatseverler,

Korona Virüs Salgını sonucu ülkemizde ve dünyada yaşanan olağanüstü durum nedeniyle,

13-17 Nisan 2020 tarihleri arasında yapılması planlanan İstanbul Filarmoni Derneği Faruk Erengül 2020 Ulusal Kontrbas Yarışması, ileri bir tarihe ertelenmiştir.

Ayrıca 28 Mart 2020 ve 4 Nisan 2020 tarihli konserlerimiz iptal edilmiştir.

Güncel bilgiler, resmi internet sitemiz olan https://www.istanbulfilarmoni.org/ adresinden ve Sosyal Mecra sayfalarımızdan duyurulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu