2018 yılı Olağan Genel Kurul toplantısı 2. çağrısıDavet

Duyuru tarihi: 21 Mayıs 2018

19.05.2018 saat 14:00’te yapılan ilk olağan Genel Kurul tarihinde, toplantı yeter sayısına ulaşılamamış ve bir tutanakla tespit edilmiştir.

İkinci ve nihai toplantı, 26.05.2018 saat 14:00’te yapılacaktır.

Bilginize arz olunur,

İstanbul Filarmoni Derneği


İSTANBUL FİLARMONİ DERNEĞİ – OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI’NA ÇAĞRI

İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu, 23.04.2018 tarihinde Dernek merkezinde toplanarak aşağıda belirtilen konuları görüşüp karar altına almıştır:

  • Dernek Olağan Genel Kurulu birinci toplantısının 19.05.2018 saat 14:00’te;
  • Toplantı yeter sayısının bulunamaması halinde, ikinci toplantının 26.05.2018 saat 14:00’te aşağıda belirtilen gündemle yapılmasına,
    karar verilmiştir.

GÜNDEM:

1- Açılış ve saygı duruşu, toplantı yeter sayısının tespiti.
2- Toplantı Divan Heyetinin oluşturulması. Divana toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.
3- Yönetim Kurulu faaliyet raporunun okunması, görüşülmesi.
4- Denetim Kurulu raporunun okunması, görüşülmesi.
5- Bilanço ve Gelir tablolarının okunması, görüşülmesi.
6- Yönetim Kurulu’nun ve Denetim Kurulu’nun, faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesinin oya sunulması.
7- Yeni dönem için Bütçenin okunması, görüşülmesi ve onaylanması için oya sunulması.
8- Yeni Yönetim Kurulu’nun seçilmesi.
9- Yeni Denetim Kurulu’nun seçilmesi.
10- Yeni Onur Kurulu’nun seçilmesi.
11- Dilekler, temenniler ve kapanış.

TOPLANTI ADRESİ:
Antonina Turizm Harbiye Ofisi (Kenter Tiyatrosu üstü)
Halaskargazi Caddesi, No: 9, Kat: 1 Harbiye İstanbul
Bilgi için telefon: 0533 294 87 48 ( Rifat Kayral )