iFD Faruk Erengül 2020
Ulusal Kontrbas Yarışması
Jüri Değişikliği

İstanbul Filarmoni Derneği
Faruk Erengül 2020 Ulusal Kontrbas Yarışması


Duyuru tarihi: 12 Mart 2020

iFD Faruk Erengül 2020 Ulusal Kontrbas Yarışması

Son günlerde yaşanan güncel gelişmeler ve görülen lüzum üzerine; 13-17 Nisan 2020 tarihleri arasında düzenlenecek olan İstanbul Filarmoni Derneği Faruk Erengül 2020 Ulusal Kontrbas Yarışması‘nın jürisinde, İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu’nun 10 Mart 2020 tarihli toplantısında alınan karar çerçevesinde aşağıdaki şekilde değişikliğe gidilmiştir.

Jüri başkanı:
Klaus Trumpf Bassiona Amorosa Uluslararası Kontrbas Topluluğu
Almanya
Jüri üyeleri (Soyadına göre alfabetik sırayla):
Alp Altıner İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu Başkanı
İstanbul
Ljubinko Lazić Niş Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi
Niş, Sırbistan
Emanuil Petrov Çukurova Üniversitesi Devlet Konservatuvarı
Adana
Tayfun Tümer Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası
Ankara

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu