İstanbul Filarmoni Derneği’nden Sanatçı Sınav Duyurusu:

İstanbul Filarmoni Derneğince, bünyemizde bulunan İstanbul Filarmoni Oda Orkestrası’nın 2021 / 22 sezonu konserlerinde görev yapmak üzere aşağıda belirtilen branş ve sayıda sözleşmeli sanatçı alınacaktır:
1, Başkemancı
1, Başkemancı yardımcısı
5, 1. Keman orkestra üyesi
1, 2. Keman Grup Şefi
4, 2. Keman orkestra üyesi
1, Viyola Grup Şefi
2, Viyola orkestra üyesi
1, Viyolonsel Grup Şefi
1, Viyolonsel orkestra üyesi
1, Kontrabas Grup Şefi
1, Kontrabas orkestra üyesi

A-GENEL ŞARTLAR:
1- Sınav tarihi itibarıyla 18 yaşını tamamlamış olmak,
2- Öğrenim durumu ve mesleki kariyeri kapsayan fotoğraflı özgeçmiş.

B- BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ:
Başvuru formu derneğimizin www.istanbulfilarmoni.org internet adreslerinden temin edilebilecektir.
Adayların, başvuru formunu doldurarak sinav@istanbulfilarmoni.org e-posta adresine interaktif ortamda göndermeleri gerekmektedir. Son başvuru tarihi 1 Eylül 2021 tarihi saat 17:00’dir. Bu tarihten sonraki başvurular, kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır

C- İSTENİLEN BELGELER:
1-Keman (Orkestra), viyola, viyolonsel (çello), kontrbas, çalgı branşları için, Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu, yada öğrenci durum belgesini veya özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği;
2- T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş.
3- Kurum internet sayfasında yer alan başvuru formu (güncel vesikalık fotoğraflı).

D- ÖZEL KOŞULLAR:
1- Adayların kendi enstrümanları ile gelmeleri zorunludur. Jüri eşlikçi piyanist temin edecektir; isteyen adaylar kendi piyanistleri ile sınava katılabilirler.
2- Adayların sınava, sınavda çalacakları eserlerle ilgili repertuar listesini getirmeleri zorunludur.

E- SINAV YERİ:
Sınav yerinin duyurusu daha sonra yapılacaktır

F- SINAV TARİHLERİ:
Sınavlar, 15 – 16 Eylül 2021 tarihleri arasında saat 10:00’da başlayacak olup, sınavlara yapılacak başvuru sayısına göre; sınav tarihleri ve adayların branşlarına göre hangi gün sınava girecekleri www.istanbulfilarmoni.org adresinde ilan edilecektir.
Adayların sınav saatinden en az yarım saat önce sınava girecekleri yerde hazır bulunmaları ve yanlarında, Sınava Giriş Belgesi, fotoğraflı ve onaylı kimlik belgesi (nüfus cüzdanı, sürücü belgesi veya pasaport), sınavda talep edilen repertuarın listesi ve sınava başvururken interaktif ortamda gönderdiği belgelerin asıllarını (Resmi ve Özel Konservatuvarlardan veya müzik bölümü bulunan okullardan mezun olduğunu veya özel müzik öğrenimi aldığını gösterir öğrenim belgesinin veya çıkış belgesinin aslı veya onaylı örneği, T.C. Kimlik numarasının da yer aldığı yazılı özgeçmiş, Kurum internet sayfasında yer alan iş talep formunun ıslak imzalı aslı, adli sicil kaydı belgesi) ve 4.5 x 6 cm boyutunda üç adet fotoğraf bulundurmaları gerekmektedir. Adayların aday numarası sırasına göre sınava girmeleri gerekmektedir.

G- SINAV ŞEKLİ:
Kabul sınavı jürinin adayları, adayların da jüriyi görmeyecek şekilde perde arkası sınav olarak yapılır. Perde arkası olmadığı takdirde kameralı sistemle sınav yapılır. Adaylar akortlarını sınav mahallinde yapamazlar-yaptığı takdirde jüri tarafından sınavdan men edilir. Kabul sınavı 2 aşamadan oluşur. Sınav için gerekli piyanist İstanbul Filarmoni Derneği tarafından organize edilir. İsteyenler kendi eşlikçileriyle de çalabilir. Sorulacak orkestra partileri İstanbul Filarmoni Derneği web sitesi üzerinden bir ay önce ilan edilir.
Kabul sınavını geçen adaylar, İFD tarafından mülakata davet edilir. Mülakat YK Başkanı ve Sanat Yönetmeni tarafından yapılır. Sınav sonuçları İFD tarafından İFD kurumsal internet sayfasından (www.istanbulfilarmoni.org) ve sosyal medya mecralarından ilan edilir. İFD sınavı kazanan adaylarla bir yıllık sözleşme imzalar. Deneme süresi sonunda sanatçının sözleşmesi belirlenecek süre için yenilenebilir. İlgili çalgı grubunun ihtiyaç fazlası olduğu takdirde, sanatçılar sezon içerisindeki ihtiyaca göre kullanılacak yedek listeye girerler.

Orkestra kabul sınavlarına giren adaylar şu eserleri hazırlamak zorunluluğundadırlar:

İFD sınavı kazanan adaylarla bir yıllık sözleşme imzalar. Ertesi yıl ve ondan sonraki yıllarda sözleşme yenilenir. İFOO’nın sınavını bir kez kazanmış adaylar daha sonraki sözleşme yenilemesinde yeniden sınava girmeleri gerekmez. İlgili çalgı grubunun ihtiyacından fazla olduğu takdirde sezon içerisindeki ihtiyaca göre kullanılacak yedek listeye girerler.
Orkestra kabul sınavlarına giren adaylar şu eserleri hazırlamak zorunluluğundadırlar:

Keman 1. aşama:
a) W.A. Mozart: 3, 4, veya 5 numaralı Keman Konçertolarından biri (kadans ile birlikte).
b) J.S. Bach: Solo Keman için Sonat ve Partitalardan bir hızlı ve bir ağır bölümün tamamı. (aday tarafından belirlenecektir).
c) Sınav Kurulu tarafından ilan edilecek orkestra partileri.

Keman 2. aşama:
a) Romantik veya Modern dönemden bir büyük konçerto
b) Sınav kurulunun seçeceği orkestra partileri ve gerekli görüldüğü taktirde eser deşifre etmek.

Viola 1. aşama:
a) F. A. Hoffmeister veya C. P. Stamitz Viyola Konçertolarından biri (kadans ile birlikte).
b) Romantik veya Modern dönemden bir büyük konçertonun ilk bölümü (kadans ile birlikte)
c) J.S. Bach: Çello Süitlerinden bir Prelude ve bir Sarabande’nin tamamı (aday tarafından belirlenecektir).
d) Sınav Kurulu tarafından ilan edilecek orkestra partileri.

Viola 2. aşama:
a) Romantik veya Modern dönemden bir büyük konçerto
b) Sınav kurulunun seçeceği orkestra partileri ve gerekli görüldüğü taktirde eser deşifre etmek.

Çello 1. aşama:
a) J. Haydn: Re Majör veya Do Majör Çello Konçertosu (kadans ile birlikte).
b) J.S. Bach: Çello Süitlerinden bir bölümün tamamı (aday tarafından belirlenecektir).
c) Sınav kurulunun seçeceği orkestra partileri.

Çello 2. aşama:
a) Romantik veya Modern dönemden bir büyük konçerto.
b) Sınav kurulunun seçeceği orkestra partileri ve gerekli görüldüğü taktirde eser deşifre etmek.

Kontrbas 1. aşama:
a) F. A. Hoffmeister, J. M. Sperger, J. B. Vanhal Kontrbas Konçertolarından biri (kadans ile birlikte).
b) J.S. Bach: Çello Süitlerinden bir bölümün tamamı (aday tarafından belirlenecektir).
c) Sınav kurulunun seçeceği orkestra partileri.

Kontrbas 2. aşama:
a) Romantik veya Modern dönemden bir büyük konçerto.
b) Sınav kurulunun seçeceği orkestra partileri ve gerekli görüldüğü takdirde eser deşifre etmek