2019 İstanbul Filarmoni Derneği
Faruk Erengül Ulusal Piyano Yarışması
Şartnameİstanbul Filarmoni Derneği
Faruk Erengül Ulusal Piyano Yarışması
 

ŞARTNAME

 
I. GENEL KURALLAR

 1. Bu yarışma İstanbul Filarmoni Derneği (İFD) tarafından düzenlenmektedir.
 2. Yarışma tarihi: 4-10 Mart 2019
 3. Son başvuru tarihi: 8 Şubat 2019
 4. Yarışma resmi yazışma adresi:
  Rifat Kayral: Eğitim Mahallesi, Kasap İsmail Sokak, No.2, Daire 8, 34722 Kadıköy, İstanbul
  Telefon: 0216 3723830
 5. Yarışmaya katılım:
  1. Yarışma alt yaş sınırı 15 (on beş) ve üst yaş sınırı 30 (otuz) olarak belirlenmiştir.
   (Yarışmacıların 1.1.1989-31.12.2004 tarihleri arasında doğmuş olmaları gerekmektedir.)
  2. Yarışma piyano dalında yapılacaktır.
  3. Yarışma ulusal katılımcılara (T.C. vatandaşları) açıktır.
  4. Başvuran adaylar www.istanbulfilarmoni.org/yarisma web sayfasında yayımlanan şartnameyi indirip katılım kurallarını öğrenebilirler. Başvurular, bu şartnamedeki esaslara göre yapılır.
  5. Başvuran adaylar aşağıda belirtilen tüm dokümanları eksiksiz olarak kapalı bir zarf içinde, yukarıda yazılı, yarışmanın resmi yazışma adresine en geç 8 Şubat 2019 tarihine dek gönderecek ya da elden teslim edecektir: (Postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır)
   1. Adayının kimliğini gösteren nüfus kâğıdı örneği
   2. Adayın özgeçmişi ve iletişim bilgileri (e-posta, telefon, posta adresi)
   3. Adayın en az 300dpi çözünürlükte ve 4,5×6 cm büyüklükte fotoğrafı
   4. Yarışmanın ön eleme aşamasında dinlenmek üzere aşağıdaki repertuvar bölümünde belirtilen eserlerin canlı icra kayıtlarının YouTube linkini/adresini belirten bir yazı
   5. 18 yaş altındaki adaylar için velisinden alınan yarışmaya katılacağına dair onay yazısı ve velisinin bir fotoğrafı
   6. Adayın yarışmada birinci olduğu takdirde 29 Mart 2019 tarihinde İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası ile hangi konçertoyu çalacağı (aşağıda yarışma repertuvarı bölümünde yer alan listedeki konçertolardan biri seçilecek)
   7. İstanbul Filarmoni Derneği – Garanti Bankası Galatasaray Şubesi
    TR34 0006 2000 0680 0006 2010 76 no.’lu hesabına 150.-TL (Yüz elli Türk Lirası) yatırıldığını gösteren banka dekontu (açıklama bölümüne “yarışma” yazılmalıdır)
 6. Yarışmanın her aşaması ve koşulları, www.istanbulfilarmoni.org/yarisma web adresinde de yer alan işbu şartnamede ayrıntılarıyla verilmektedir.
 7. Organizatörler tarafından yapılabilecek yarışmanın her aşamasındaki tüm ses ve görüntü kayıtları üzerinde yarışmacıların herhangi bir telif hakkı veya kısıtlama getirmesi söz konusu değildir. Yarışmanın tüm yayın hakları yarışmayı düzenleyene aittir.
 8. I. Eleme Turu, II. Eleme Turu ve Final izleyicilerin katılımına açıktır ve ücretsizdir.
 9. Yarışmaya İstanbul dışından katılacakların yol ve konaklama giderleri kendileri tarafından karşılanacaktır.
 10. Yarışmanın I. ve II. eleme turları ile Finali İTÜ Maçka Kampüsü MIAM (Müzik İleri Araştırma Merkezi) salonlarında gerçekleşecektir. Mekanlarla ilgili olası değişiklikler yarışma öncesinde Derneğin web sitesinde ilan edilecektir.

 
II. YARIŞMA KURALLARI

 1. Yarışma Ön Eleme, I. Eleme Turu, II. Eleme Turu ve Final olmak üzere 4 (dört) aşamadan ibarettir.
 2. Ön elemede adayların gönderdikleri YouTube linkleri ön eleme jürisi tarafından dinlenecek ve I. Eleme Turuna katılım için yarışmacılar seçilecektir.
 3. Yarışmacılar eserleri ezbere çalmak zorundalardır. (Repertuvar bölümünde belirtilen bir parça hariç)
 4. Yarışmacılar çalacakları tüm parçaların notalarını yarışma öncesinde, jüriye verilmek üzere yürütme kuruluna teslim etmek zorundadır.
 5. Finale katılacak yarışmacı sayısı 6’yı (altı) geçemez.
 6. Jüri üyelerinin herhangi biriyle birinci dereceden akrabalık ilişkisi bulunanlar yarışmaya katılamaz.
 7. Jüri üyeleri kendi öğrencilerine not veremez.
 8. Yarışmaya başvuran her aday bu şartnamede belirtilen tüm şartları ve yarışma finalinde gerçekleşecek derecelendirmeyi itirazsız kabul etmiş sayılır.

 
III. ÖDÜL KURALLARI VE ÖDÜLLER

 1. Yarışmada BİRİNCİLİK, İKİNCİLİK, ÜÇÜNCÜLÜK ödülleri verilecektir. Ayrıca Jüri ödül alanların dışında en fazla üç yarışmacıya daha mansiyon/özel ödül gibi değerlendirmeler önerebilir. Jüri uygun gördüğü takdirde, genç adaylar için ayrı ödül/ödüller ihdas edebilir.
 2. Jüri önceden saptanan ödül sistemi içerisinde, istediği ödülleri birleştirebilir, bölebilir, paylaştırabilir. Özel Ödül verebilir. Ödüllerden bir ya da birkaçının verilip verilmemesine karar verebilir. Yeni özel ödüller konmasını Yürütme Kuruluna önerebilir. Yürütme Kurulu yeni ödül ya da ödülleri onaylarsa ödül yürürlüğe girer.
 3. Finale kalan yarışmacıların tümüne İstanbul Filarmoni Derneği tarafından YARIŞMA KATILIM BELGESİ verilecektir.
 4. Özel ödüller, ilk üç ödülü alanlardan herhangi birine, birkaçına veya ilk üç ödül sıralamasına girememiş yarışmacılardan jürinin uygun gördüklerine verilebilir. Bu sayı üçü geçemez.
 5. Ödül veren sponsor kişi ve kuruluşlar yarışma sonuçları üzerinde hak iddia edemezler.
 6. Ödül alanlar, ödüllerini ve haklarını başkalarına devredemezler.

ÖDÜLLER
BİRİNCİLİK ÖDÜLÜ: 10.000.-TL. (On bin Türk Lirası) ve

 1. İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası’nın, 29 Mart 2019 tarihli olağan haftalık konserinde solist olarak çalma (Kaşesiz) (Aşağıda, yarışma repertuvarı bölümünde belirtilen konçertolardan biri çalınacaktır)
 2. İstanbul Filarmoni Derneği tarafından hazırlanmış / imzalanmış sertifika ve plaket

İKİNCİLİK ÖDÜLÜ: 7.500.-TL. (Yedi bin beş yüz Türk Lirası) ve
       İstanbul Filarmoni Derneği tarafından hazırlanmış / imzalanmış sertifika ve plaket
 
ÜÇÜNCÜLÜK ÖDÜLÜ: 5.000.-TL. (Beş bin Türk Lirası) ve

       İstanbul Filarmoni Derneği tarafından hazırlanmış / imzalanmış sertifika ve plaket
 
JÜRİ ÖZEL ÖDÜLÜ: Bu ödülün verilip verilmeyeceğine jüri karar verecektir.
 
 
IV. YARIŞMA TAKVİMİ

 1.   1 Ekim 2018’den itibaren yarışmanın internette ve basında duyurulmaya başlanması.
 2.   8 Şubat 2019 – yarışmacıların son başvuru tarihi.
 3.   9-10 Şubat 2019 – ön eleme jürisinin bir araya gelerek yarışmaya katılacak adayları belirlemesi.
 4.   11 Şubat 2019 – yarışmaya katılacak yarışmacıların ilan edilmesi.
 5.   3 Mart 2019 – kura çekimi ve provalar.
 6.   4-5 Mart 2019 – I. Eleme Turu.
 7.   6-7 Mart 2019 – II. Eleme Turu.
 8.   9-10 Mart 2019 – Final.
 9.   29 Mart 2019 – Yarışma birincisinin İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde konseri.

 
V. YARIŞMA REPERTUVARI
Yarışmacıların, yarışma aşamalarında icra etmekle yükümlü oldukları eserler şunlardır:
 
Ön Eleme için Video Kaydı
Yalnızca iki yapıt kaydedilecektir.
(Kayıtların özellikle ses açısından kaliteli olması ve yollanacak videonun katılan adayın yüzünün ve ellerinin net görülebildiği tek açıdan montajsız olarak hazırlanması veya çekilmesi gerekmektedir.)
1.  Bach: İyi Düzenlenmiş Klavye’den Bir Prelüd ve Füg
2.  Süresi 8 (sekiz) dakikayı geçmeyecek bir yapıt
 
YARIŞMA
I. ELEME TURU  (3 [üç] yapıt seslendirilecektir. Yapıtların sırasına yarışmacı karar verir; toplam süre 20 [yirmi] dakikayı geçemez)
1.  Bach: Fransız Süitleri, İngiliz Süitleri ya da Partitalar’dan iki bölüm (iki bölüm tek yapıt olarak sayılır)
2.  Haydn, Mozart ya da Beethoven (Op. 14, No. 1, 2 ve Op. 49, No. 1, 2 dışındaki) sonatlardan birinin ilk ya da son bölümü.
3.  Chopin, Liszt, Rachmaninoff ya da Scriabin’den bir etüd
 
II. ELEME TURU  (4 [dört] yapıt seslendirilecektir. Yapıtların sırasına yarışmacı karar verir; toplam süre 35 [otuz beş] dakika ile 50 [elli] dakika arasında olmalıdır)
1.  Cemal Reşit Rey: Hatıradan İbaret Kalan Şehirde Gezintiler’in son iki bölümü:
No. 6 Çiçekli Çayır, No. 7 Ulu Çınar
(İki bölüm tek bir yapıt olarak sayılır ve tüm yarışmacıların çalması gerektiği zorunlu yapıttır. Yapıtın notası yarışmacılara İFD tarafından başvuru sonrasında postayla gönderilecektir)
2.  Aşağıdaki parçalardan biri:
Chopin: Op. 23, 38, 47, 52, Ballade’dan biri, Op. 20, 31, 39, 54, Scherzo’dan biri, Op. 35 veya Op. 58, Sonat, Op. 53, La bemol Majör Polonez, Op. 44, Fa diyez minör Polonez, Op. 61 Polonez Fantezi, Op. 49 Fantezi
Liszt: Sonat, Venezia et Napoli, Dante Sonatı, Macar Rapsodisi No. 2 veya 6
Mendelssohn: Op. 54, Variations sérieuses
Brahms: Handel veya Paganini Çeşitlemeleri
Schumann: Op. 1, Abegg Çeşitlemeleri, Op. 2, Papillions, Op. 7 Toccata, Op. 9, Carnaval, Op. 17 Fantezi, Op. 22 Sonat (No. 2)
Franck: Prelude, Chorale et Fugue
Scriabin: Sonat No. 2,3,5,7,9 veya 10, Op. 2,8 veya 42 Etüd
Rachmaninoff: Prelüdler, Corelli Çeşitlemeleri, Moments Musicaux
3.  Ravel ya da Debussy’den bir yapıt
4.  1920 sonrası doğmuş bestecilerden bir yapıt (Ezber çalma zorunluluğu yoktur)
 
FİNAL
45-60 (kırk beş ila altmış) dakika arasında serbest resital programı (Farklı çağlardan bestecilerin yapıtlarından oluşan bu programda elemelerde seslendirilen yapıtlardan yalnızca biri yer alabilir)
 
KONÇERTO LİSTESİ
(Yarışma birincisinin İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası eşliğinde 29 Mart 2019 tarihinde çalacağı yapıt her yarışmacı tarafından bu listeden seçilecek ve başvuru sırasında belirtilecektir)
W.A. Mozart: KV 466, 467, 482, 488, 491 Piyano Konçertosu (No. 20, 21, 22, 23, 24)
L. van Beethoven: Op. 37, Do minör Piyano Konçertosu (No. 3), Op. 58, Sol Majör Piyano
Konçertosu
(No. 4), Op. 73, Mi bemol Majör Piyano Konçertosu (No. 5)

F. Chopin: Op. 11, Mi minör Piyano Konçertosu, Op. 21, Fa minör Piyano Konçertosu
E. Grieg: Op. 16, La minör Piyano Konçertosu
R. Schumann: Op. 54, La minör Piyano Konçertosu
C. Saint-Saëns: Op. 22, Sol minör Piyano Konçertosu (No. 2)
F. Liszt: Mi bemol Majör Piyano Konçertosu (No. 1)
 

VI. YARIŞMA KURULLARI
 
Yürütme Kurulu:  İstanbul Filarmoni Derneği Yönetim Kurulu
 
Jüri Üyeleri
İdil Biret (Jüri Başkanı)
Judith Uluğ, Ali Darmar, Metin Ülkü, Gökhan Aybulus, Aydın Karlıbel, Can Okan, Eren Aydoğan
 
Ön Eleme Jürisi
Metin Ülkü, Can Okan, Eren Aydoğan
 
Yarışma Sekreteri
Yürütme Kurulu tarafından belirlenecektir ve oy hakkı olmayacaktır
 
VII. JÜRİNİN ÇALIŞMA KURALLARI

 1. Jüri üyeleri ve yarışma sekreteri İstanbul Filarmoni Derneği tarafından belirlenir
 2. Jüri çalışma yöntemi ön eleme öncesinde yapılacak toplantıda belirlenir
 3. Yarışmacıların sıralaması her eleme ve final öncesinde (I. Eleme Turu için 3 Mart 2019 günü) kurayla belirlenir.
 4. Jüri, ön eleme sonucu başarılı bulunarak yarışmaya katılan yarışmacıların icralarını işbu şartnamede belirlendiği şekilde canlı olarak dinler ve son 6 (altı) finalisti belirler.
 5. Jüri kararını üyelerin imzaladığı tutanakla yürütme kuruluna bildirir.
 6. Kazananların isimleri final sonrasında açıklanır ve ödülleri takdim edilir.